top of page

Statut Stowarzyszenia

Poniżej zamieszczony jest Statut Stowarzyszenia i inne dokumenty.

Statut z dnia 12.03.2010
Statut z dnia 23.02.2018
Deklaracja przystąpienia do stowarzyszenia

Aby przystąpić do SSIB należy wydrukować deklarację, uzupełnić ją i podpisać, a następnie przesłać zeskanowany dokument

emailem na adres: jmatejczyk@kopernik.edu.pl

Szkolenia SSIB dane do rozliczenia

Aby realizować szkolenie pod auspicjami SSIB konieczne jest przesłanie przez szkołę organizującą szkolenie:

  • danych zamieszczonych w dokumencie obok

  • danych kontaktowych osób prowadzących

  • budżetu wydarzenia

nie później niż tydzień przed rozpoczęciem szkolenia emailem na adres: jmatejczyk@kopernik.edu.pl

Wszelkimi kwestiami poza księgowymi zajmuje się szkoła organizująca szkolenie.

bottom of page