Cele Stowarzyszenia

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz upowszechniania wiedzy o międzynarodowych programach nauczania nadzorowanych przez International Baccalaureate Organisation: Diploma Program (DP), Middle Years Program (MYP), Primary Years Program (PYP), a także wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji, oświaty i wychowania.

Prezes

Justyna Matejczyk

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M.Kopernika

w Warszawie

jmatejczyk@kopernik.edu.pl

Członek zarządu

Dariusz Bossowski

II Liceum Ogólnokształcące 

w Białymstoku

zso2@um.bialystok.pl

Członek zarządu

Adam Kalbarczyk

Międzynarodowe Liceum "Paderewski"

w Lublinie

akalbarczyk@paderewski.lublin.pl 

Członek zarządu

Mariola Kuźmicka-Mazurek

ZSO nr 5

we Wrocławiu

kuzmickam@poczta.fm

Członek zarządu

Wiesław Kosakowski

III Liceum Ogólnokształcące

w Gdyni

sako@lo3.gdynia.pl

Ludzie z pasją...